Zprávy

Světový pochod podporují:

„Můj – již poměrně dlouhý život se doposud odehrával v míru. V míru – bez zákopů, masových hrobů, šrapnelů, tanků, válečných soudů. Vše, co vím o tzv. „velkých válkách“ historie, i menších válečných střetech současnosti je pouze zprostředkované. Z dokumentů, filmů, vzpomínek si lze udělat alespoň částečnou představu o válkách zuřících na naší malé modré planetě. Válkách vedených na první pohled ušlechtilými, jindy zase naopak na první pohled viditelně ideologickými, ekonomickými, či náboženskými motivy. Mé vzpomínky tedy nemohou být ovlivněny vlastní válečnou zkušeností. Avšak zkušenost z roku 1968, kdy došlo k přepadení, zabrání naší země vojsky tzv. spřátelených armád v čele s bývalým SSSR stejně jako k bezprecedentnímu zásahu do života všech obyvatel, k násilnému vytržení z naší vlastní – evropské kultury, zlomení mnohých charakterů – právě tato zkušenost mi velí být na pozoru, na pozoru před agresí, světovým megalomanstvím, falešným vůdcovstvím, atd. Je módní „být nad věcí“, starat se o vlastní byznys, zábavu, prosperitu, zisk. Je módní postupně si zvykat na násilí, zneužívat konkrétních situací ve vlastní prospěch. Mír – ten vzácný a nedoceněný stav bereme jako normální. Jak tenké ostří nás všechny dělí od válečných vřav. Proto sledujme dění ve světě, angažujme se proti násilí, usilujme o to, aby každý z obyvatel modré planety země zažil stejný luxus jako já – prožžít svůj život v míru. ”

Irena Ondrová
primátorka Zlína ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

20 000 lidí přivítalo Světový pochod na festivalu v Buenos Aires

Část základního týmu, která prochází Jižní Amerikou po jejím atlantickém pobřeží, dorazila do argentinského Buenos Aires. Pochod městem nakonec dorazil na náměstí Bujan, kde jej na hudebním festivalu čekalo 20 000 lidí.

Buenos Aires, Argentina, 27. prosince 2009

Hudební festival se konal na náměstí Bujan ve čtvrti Moreno. Již od 17 hodin zpříjemňovaly atmosféru různé folklórní taneční skupiny a děti předváděly uměleckou gymnastiku. Poté došlo na vystoupení uznávaných umělců jako Piero, Victorio Menghi, Franco, Los Ángeles del Rock, El Cielo, Las Voces Errantes, Rosa Rojas a Gianfranco Alkalá.

Fotogalerie 1 › | Fotogalerie 2 ›

Mezitím z Parku studií a reflexe La Reja, který se nachází v téže provincii, vyrazil pochod, jehož se účastnili členové základního týmu Světového pochodu a několik organizací. Karavana o délce šesti bloků prošla městem v doprovodu požárního vozu, aut a cyklistů a nakonec dorazila na náměstí Bujan, kde pochodující již očekával guvernér provincie Andrés Arregui společně s davem lidí. Na pódiu potom pronesli svou řeč guvernér Arregui, místní mluvčí pochodu Alejandro Roger a argentinský mluvčí humanistů Guillermo Sullings.

Zdroj: www.theworldmarch.org