Zprávy

Světový pochod podporují:

„Je jisté, že existuje obrovský nepoměr mezi materialistickými silami, které hlásají potřebnost války a silami morálními, které obhajují právo na mír, ale taktéž je jisté, že jedině vůle člověka dokázala v historii tyto síly učinit skutečnými, aby překonaly vůli ostatních. Nemusíme čelit nadpřirozeným silám, potřebujeme pouze další lidi, více lidí. Proto záleží na tom, abychom měli silnější vůli pro nastolení míru než pro nastolení války. Záleží na naší účasti ve všeobecné mobilizaci k boji za mír. Je to lidskost, kterou v životě obhajujeme, život dneška a zítřka, který by mohl být ztracen, když ho nebudeme bránit právě teď. Lidskost není řečnický obrat, je to schopnost cítit lidskou bolest, duchovní touha a zároveň je to nevyčerpatelná naděje. Když spojíme všechny naše síly, dosáhneme míru. Jak v nás samých tak i kolem nás.”

Jose Saramago
spisovatel a novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

20 000 lidí přivítalo Světový pochod na festivalu v Buenos Aires

Část základního týmu, která prochází Jižní Amerikou po jejím atlantickém pobřeží, dorazila do argentinského Buenos Aires. Pochod městem nakonec dorazil na náměstí Bujan, kde jej na hudebním festivalu čekalo 20 000 lidí.

Buenos Aires, Argentina, 27. prosince 2009

Hudební festival se konal na náměstí Bujan ve čtvrti Moreno. Již od 17 hodin zpříjemňovaly atmosféru různé folklórní taneční skupiny a děti předváděly uměleckou gymnastiku. Poté došlo na vystoupení uznávaných umělců jako Piero, Victorio Menghi, Franco, Los Ángeles del Rock, El Cielo, Las Voces Errantes, Rosa Rojas a Gianfranco Alkalá.

Fotogalerie 1 › | Fotogalerie 2 ›

Mezitím z Parku studií a reflexe La Reja, který se nachází v téže provincii, vyrazil pochod, jehož se účastnili členové základního týmu Světového pochodu a několik organizací. Karavana o délce šesti bloků prošla městem v doprovodu požárního vozu, aut a cyklistů a nakonec dorazila na náměstí Bujan, kde pochodující již očekával guvernér provincie Andrés Arregui společně s davem lidí. Na pódiu potom pronesli svou řeč guvernér Arregui, místní mluvčí pochodu Alejandro Roger a argentinský mluvčí humanistů Guillermo Sullings.

Zdroj: www.theworldmarch.org