Zprávy

Světový pochod podporují:

„Lidé se nesmí na problém násilí ve světě dívat jen jako publikum v kině na film... aniž by se jich to týkalo a nevěřili ve vlastní sílu podpořit mír a nenásilí. Každý jedním jediným krůčkem za mír a nenásilí může naplnit jednou kapkou džbán, který až se naplní miliony kapkami, dokáže uhasit ohen násilí....”

Bára Fišerová
herečka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

20 000 lidí přivítalo Světový pochod na festivalu v Buenos Aires

Část základního týmu, která prochází Jižní Amerikou po jejím atlantickém pobřeží, dorazila do argentinského Buenos Aires. Pochod městem nakonec dorazil na náměstí Bujan, kde jej na hudebním festivalu čekalo 20 000 lidí.

Buenos Aires, Argentina, 27. prosince 2009

Hudební festival se konal na náměstí Bujan ve čtvrti Moreno. Již od 17 hodin zpříjemňovaly atmosféru různé folklórní taneční skupiny a děti předváděly uměleckou gymnastiku. Poté došlo na vystoupení uznávaných umělců jako Piero, Victorio Menghi, Franco, Los Ángeles del Rock, El Cielo, Las Voces Errantes, Rosa Rojas a Gianfranco Alkalá.

Fotogalerie 1 › | Fotogalerie 2 ›

Mezitím z Parku studií a reflexe La Reja, který se nachází v téže provincii, vyrazil pochod, jehož se účastnili členové základního týmu Světového pochodu a několik organizací. Karavana o délce šesti bloků prošla městem v doprovodu požárního vozu, aut a cyklistů a nakonec dorazila na náměstí Bujan, kde pochodující již očekával guvernér provincie Andrés Arregui společně s davem lidí. Na pódiu potom pronesli svou řeč guvernér Arregui, místní mluvčí pochodu Alejandro Roger a argentinský mluvčí humanistů Guillermo Sullings.

Zdroj: www.theworldmarch.org