Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Na hranicích Libérie a Sierra Leone byla předána Mírová pochodeň

Historický moment se odehrál na hranici afrických států Libérie a Sierra Leone. Na mostě přes řeku Mano, oddělující obě země, předala liberijská delegace Světového pochodu Mírovou pochodeň delegaci téhož pochodu v Sierra Leone, za účasti mnoha lidí přihlížejících z obou stran hranice.

Mano River Union Bridge, Libérie - Sierra Leone, 16. listopadu 209

V devadesátých letech v obou zemích zuřily občanské války, jejichž výsledkem byly stovky tisíc zabitých a zmrzačených lidí. Tyto války vešly ve známost po celém světě hlavně kvůli zneužívání dětí jako „dětských vojáků". Obě války v prvních letech nového tisíciletí skončily, ale v obou zemích za sebou zanechaly mnoho traumatizovaných lidí, kteří se stále snaží o usmíření.

Ve světle této historie má Mírová ceremonie na mostě Mano River Union zvláštní význam.


Týmy Světového pochodu dorazily z Kenemy (Sierra Leone) a Monrovie (Libérie) do Gendemy 5. listopadu ráno. Mírovou pochodeň si slavnostně předali mluvčí pochod obou zemí, Genevieve Freeman Massa z Libérie a Mustapha Klah ze Sierra Leone. Massa přitom učinil prohlášení, týkající se důležitosti předání pochodně do Sierra Leone a Klah v odpovědi vyzdvihl historický význam okamžiku a uvítal liberijský tým v Sierra Leone. Zástupci vlády obou zemí poslali k této příležitosti krátké vzkazy.

Ceremonii doprovázely kulturní události a projevy v Obecním době v Gendemě. Mezi jinými bylo prezentováno Prohlášení pochodu a promluvili zde místní zastupitelé.

Fotogalerie »

Zdroj: Pressenza