Zprávy

Světový pochod podporují:

„Celý profesní život se potkávám se seniory a cítím to jako obrovský dar. Kromě životního nadhledu a úžasného pohledu na svět jsem od seniorů vyposlechla mnoho příběhů, kde násilí ať už politické nebo soukromé ovlivnilo životy lidí. Nejsou to němá čísla statistik, mají svá jména a své kouzelné usměvy s vráskami zobrazující úctu k životu. Díky této skušenosti podporuji Pochod za mír a nenásilí nejen za sebe, ale i za seniory.”

Petra Zimmelová
odborná asistentka ZSF JU ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Přijetí Světového pochodu v Rabatu

Světový pochod byl v marockém Rabatu přijat zástupcem Ministra zahraničních věcí a Generálním tajemníkem pro mládež. Setkání se uskutečnilo v sídle parlamentní strany Lidové hnutí, jejímiž členy je mnoho bývalých účastníků mírového odboje.

Maroko, Rabat, 19. listopadu 2009

Světový pochod byl v marockém Rabatu přijat Ahmedem Sibou, zástupcem Ministra zahraničních věcí, a Azizem Dermolinim, generálním tajemníkem mládeže. Setkání se uskutečnilo v sídle Lidového hnutí, strany, založené v roce 1958, která má v parlamentu 90členné zastoupení z cellových 320 poslanců a mnozí z jejích členů jsou bývalými účastníky odboje, který přijal mír jako jedinou cestu pro řešení konfliktů.

Siba zdůraznil důležitost diplomacie, své práce v různých nevládních asociacích, vztahů s ostatními zeměmi a různorodosti své krásné země, Maroka. Jeho zájmy, jak uvedl, spočívají v ochraně rolnického světa, Berberů a žen.

Dermolini jménem své nadace, založené v roce 2008, poděkoval Světovému pochodu za poselství míru, které během své cesty šíří do světa. Vyjádřil podporu světu bez válek a jaderných zbraní, světu, v němž se každý zastává míru a nenásilí, světu pro celé lidstvo.

Zdroj: Pressenza