Akce

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Seminář Co je to aktivní nenásilí

28.11.2009, Praha

Organizace Svět bez válek a násilí, která iniciovala Světový pochod, vás zve na zajímavý seminář na téma Co je to aktivní nenásilí. Bude se konat v sobotu 28. listopadu 2009 od 10 do 17 hodin v Humanistickém centru na ulici Tyršova 1, Praha 2.

Když mluvíme o násilí, nemyslíme tím pouze jeho nejhrubší formu - násilí fyzické, které známe z válek, týrání, atentátů a fyzických útoků a trestů. Existuje také násilí ekonomické, rasové, náboženské, psychologické, sexuální, morální, osobní uvnitř člověka a další. Protože násilí, nespravedlnost a zneužívaní rostou ve světě čím dál více a zasahují náš každodenní život, je nezbytné najít způsoby, jak jim čelit a uplatnit vlastní práva a svobodu.

Nenásilí není pacifismus a není to ani jednoduchý způsob protestu nebo rezignovaný přístup těch, kteří se ze strachu vyhýbají střetům. Nenásilí je životní filosofií a způsobem jednání, které je vždy inspirováno hlubokým morálním a životním přesvědčením.

Během semináře se budeme dívat na videa, číst materiály, diskutovat ve skupinkách a také plánovat společné aktivity, které budou navazovat na téma Světového pochodu.

Účast na semináři je zdarma, hradíte si pouze případný oběd v blízké restauraci. Prosíme Vás o potvrzení účasti na email jana.jedlickova@svetovypochod.cz nebo SMS na tel. 775 856 879