Zprávy

Světový pochod podporují:

„Každé násilí, které nás každodenně obklopuje a je pácháno na bezbraných lidech, je jistě snad zločinem nejvyššího kalibru. A proto je také povinností každého z nás se tomu postavit a odpor.”

Michal Šebek
novinář, publicista, fotograf a spisovatel ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Skotský Parlament hostí Mírovou pochodeň

Člen skotského Parlamentu Bill Kidd společně s ministrem Brucem Crawfordem 17. listopadu přivítali Světový pochod za mír a nenásilí, při vstupu do skotského Parlamentu byla vystavena Mírová pochodeň.

Glasgow, Velká Británie, 17. listopadu 2009

Glasgowský poslanec Bill Kidd, který je členem rady organizace Členové parlamentu za nešíření jaderným zbraní a za odzbrojení, při této příležitosti řekl:

„Je pro mne ctí přivítat Mírovou pochodeň a Světový pochod za mír a nenásilí ve skotském Parlamentu. SNP, skotská Vláda a skotský Parlament podporují protijaderné cíle pochodu."

„Tato návštěva do skotského parlamentu - parlamentu, který oponuje obnovení jaderných zbraní Spojeného království - je dobře načasovaným upozorněním na skotskou opozici k jaderným zbraním, jelikož v Edinburgu se zrovna koná setkání parlamentárního shromáždění NATO."

Zdroj: theworldmarch.org