Zprávy

Světový pochod podporují:

„Nepodporiť mier, keď je na to príležitosť, je ako hlasovať za vojnu.”

Slovenská esperantská mládež
organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Chorvatský prezident Stjepan Mesić přijal Balkánský tým

Delegace Balkánského týmu Světového pochodu za mír a nenásilí se setkala s prezidentem Chorvatska Stjepanem Mesićem. Na setkání byly představeny dokumenty pochodu a prezident byl vyzván, aby podpořil Chartu za svět bez násilí. „Nikdo není pro mír víc, než já."

Záhřeb, Chorvatsko, 5. listopadu 2009

V přátelské atmosféře se delegace s prezidentem vyfotila u transparentu pochodu a prezident mluvil o svém přání sjednocené Evropy, která by zahrnovala i všechny země bývalé Jugoslávie. Spojená Evropa je podle něj cestou, jak zajistit, aby v regionu už nedošlo k dalším konfliktům. Připomněl historii konfliktů mezi Francií a Německem, které trvaly po staletí, než se zformovala Evropská unie.

V odpovědi na to Tony Robinson z Velké Británie jménem celé delegace souhlasil s potřebou spojovat Evropu a poukázal na absurditu hraničních kontrol, které existují od rozpadu Jugoslávie, zatímco se všechny nové státy regionu snaží co nejdříve vstoupit do Schengenského prostoru. Mluvil také o konfliktech, kterých byl Světový pochod svědkem v Izraeli, Palestině a Koreji, o setkání s oběťmi Hirošimské bomby a o absurditě snah rozdělovat lidi pomocí zdí a plotů, které se táhnou novodobou historií, jak můžeme vidět na příkladu Berlínské zdi, jejíž pád v těchto dnech slavíme.


Byla zdůrazněna potřeba přesměrovat výdaje na zbrojení, které vloni překonaly 1,5 bilionu dolarů, tak, abychom řešili urgentní problémy zdravotnictví, vzdělání a životního prostředí, a také bylo upozorněno na blížící se konferenci o revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Mesić ve své odpovědi zmínil svoje vlastní zkušenosti z 2. světové války a z balkánských válek a řekl: „Nikdo není více pro mír, než já."

Zdroj: www.theworldmarch.org