Podporují

Světový pochod podporují:

„Agrese je duševní nemoc. Když Čanki z kmene jednonohých duševně onemocní, vezme si berlu a jde to vyhopkat do pouště. Dvounozí si vezmou berlu anebo nějaký jiný klacek - zbraň a hledají viníka. Tento pochod je alegorie toho, aby se každý se svým bytím a hloupostí vyrovnal sam - šel to vyhopkat do pouště a nenarušoval mír na zemi.”

Čankišou
hudební skupina ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Emergency

zdravotnická organizace, Itálie

Emergency je italské sdružení nezávislých a neutrálních, vytvořená pro kvalitní, bezplatné lékařské a chirurgické ošetření, na podporu civilních oběti války, nášlapných min a chudoby. Emergency podporuje kulturu solidarity, míru a dodržování lidských práv.

Webové stránky ›