Zprávy

Světový pochod podporují:

„Myslím, že je to skvělá iniciativa. Všichni můžeme a musíme bojovat proti násilí všeho druhu, které nás dnes obklopuje. Kdybychom se jen dokázali vcítit do kůže jiných, už bychom udělali obrovský pokrok. Je to každodenní výzva během celého našeho života! Hodně štěstí!”

Begona Lasagabaster
delegátka světového ředitelství UNIFEM ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

V Makedonii mezi folklorem a konflikty

Starostové, radní pro kulturu a stovky dětí a učitelů z Makedonských měst vítali autobus Balkánského týmu Světového pochodu na cestě ze Salonicca do Skopje. Pochod, iniciovaný humanistickou organizací Svět bez válek, prošel městy Bitola, Resen, Ohrid, Struga, Gostivar, Tetovo a Skopje.

Makedonie, Skopje, 1. listopadu 2009

Po opravdu folklorním přijetí na hranicích, při kterém nechybělo uvítání „chlebem a solí", proslov, písně a tradiční tance, následovala výměna pozdravů a dárků společně se závazkem vybudovat společnou mírovou budoucnost. Starostové všech měst spolu se zástupci Makedonie, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Řecka a Kosova, kteří tvoří balkánský tým pochodu, učinili veřejné prohlášení podporující tento závazek.

Další fotografie »

V Ohridu - nádherném městě, zapsaném do světového dědictví UNESCA - dostali členové týmu Světového pochodu šanci vyprávět o svých zkušenostech z míst, která pochod již navštívil, včetně území Palestiny, Izraele, Jižní Korey a Japonska.

Ještě tentýž večer členové Filozofické fakulty Univerzity Svatého Cyrila a Metoděje ve Skopje a Institutu obranných a mírových studií vyjádřili podporu světovému pochodu, konkrétně jeho požadavkům na stažení vojáků z okupovaných oblastí a odmítnutí války jako prostředku k řešení konfliktů - obě tyto záležitosti se nyní Makedonské republiky obzvláště týkají.

Profesorka Biljana Vankovska citovala Howarda Zinna, zastávajícího názor že není možné se stále udržet na rozjetém vlaku, „neutralita tváří v tvář násilí je morálně nepřijatelná." Čerpajíc inspiraci z proslovů Martina Luthera Kinga proti válce ve Vietnamu dodala, že občané Makedonie chtějí být součástí Evropy a být svobodní. Pokračovala vyjádřením, že doufá, že až se jednou domohou své svobody, tak nezapomenou na ty, kteří se nemohou těšit stejným právům. Svou řeč uzavřela s nadějí, že co se týče války v Iráku, každý bude čelit svojí odpovědnosti za tom co se tam dělo. Makedonská vláda věří, že účast jejích vojáků v Iráku umožní republice vstup do NATO. Ale cena, kterou za to zaplatila, je neúměrně vysoká.

Během pozdějšího neformálního setkání se profesorka Vankovska a řečtí členové týmu dohodli, že vypracují prohlášení, týkající se stále probíhajícího sporu o název „Makedonie", který je zdrojem napětí s Řeckem od roku 1991, kdy byla Makedonská republika prohlášena za nezávislou.


Hlavní úsek pochodu v Makedonii, v hlavním městě Skopje, byl organizovaný městskou Sportovní unií za přispění magistrátu a za podpory několika místních asociací, včetně organizací Matky Terezy a Youth Can.

Pochod pokračoval po boku aktivistů z No Global, kteří požadují stažení vojáků z Iráku, a skončil koncertem věnovaným výhradně pochodujícím, s překvapením v podobě Agushevi Orchestra.

Zdroj: theworldmarch.org