O pochodu

Světový pochod podporují:

„Vždy když na světových soutěžích krásy pronese "nádherná" modelka, své nezdolné přání týkající se světového míru, zní to jako hodně ohrané klišé! Nedávno jsem se však nad touto problematikou sám zamyslel a zjistil jsem, že je mír na Zemi i mým největším přáním. Trápí mne otázka, proč si o problémech nemůžeme rozumně promluvit a téměř vždy je musíme řešit násilím?! Děje se tak mezi světovými velmocemi, ale i mezi obyčejnými lidmi. Kde je chyba? Pojďme se tedy společně zamyslet, jak změnit myšlení nás všech a oznámit světu, že válek už bylo dost! Rozhodnutí je v nás samotných. My to říkáme hudbou...”

Jan Smigmator
jazzový zpěvák ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Svět bez válek a násilí

Světový pochod za mír a nenásilí iniciovala mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí, která již 15 let působí v oblasti odzbrojení a nenásilí v desítkách zemí světa. Nyní vzniká její zastoupení i v České republice!

Svět bez válek a násilí je společenské hnutí, jehož cílem je vytvořit celosvětové nenásilné vědomí. Toto nové vědomí je nutným krokem ke světu bez násilí, a to nejen bez násilí ve své nejkrutější formě válek a fyzického násilí, ale také bez násilí ekonomického, rasového, náboženského, sexuálního, psychologického a morálního.

Svět bez válek a násilí usiluje především o ukončení válek a ozbrojených konfliktů na celém světě. Bojuje za úplné jaderné odzbrojení, za postupné a proporční snížení počtu konvenčních zbraní, za stažení vojsk z okupovaných území, za to, aby se vlády zřekly používání války jako prostředku k řešení konfliktů a za ústavní reformy, které výslovně zakážou použití války a redefinují roli dnešních armád tak, aby jejich primární funkcí byla prevence konfliktů. Pro dosažení posledního bodu je třeba omezit použití ozbrojených sil, demokratizovat jejich fungování, jejich vztahy s civilní společností a zvýšit veřejnou kontrolu nad nimi.


Aspirací Světa bez válek a násilí je sjednotit protiválečné hnutí, propojit různé větve pacifismu a nenásilných hnutí, rozptýlených po celém světě, a také přispět svým pohledem na zdánlivě nesouvisející témata, s cílem lépe pochopit války a násilí na globální úrovni.

Skoncovat s válkami znamená definitivně vyjít z lidské prehistorie a udělat obrovský krok vpřed v evoluci lidského druhu. „Svět bez válek" je návrh, který hledí do budoucnosti a usiluje o to, aby se stalo skutečností, že v každém koutu planety bude násilí nahrazeno dialogem.

Svět bez válek a násilí vidí, že většina lidí na světě nechce války ani násilí, ale v současnosti nevěří tomu, že je možné je odstranit. Chápeme proto, že kromě organizování konkrétních aktivit ve společnosti je také třeba pracovat na změně postoje veřejnosti k této domněle nezměnitelné realitě.

Pokud se chcete aktivně zapojit do rozjezdu Světa bez válek a násilí v ČR, ozvěte se nám na info@svetbezvalek.cz nebo přijďte na pravidelnou schůzku každé úterý od 18 hodin v Humanistickém centru Tyršova 1, Praha 2.

Mezinárodní web organizace »