Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Dialog mezi Palestinci a Izraelci v Wallaje

Díky zprostředkovatelské práci Luisy Morgantini zahájila řada národních palestinských sdružení, která se postavila proti oslavě Světového pochodu ve Wallaje na palestinském území, kam byli pozváni představitelé Izraele, dialog s delegací pochodu - a otevřela jí rovněž své domovy - čímž uznala její roli jako posla míru.

Palestina Wallaje | 21. října 2009

Možná to nezaujalo přední autory a publicisty Corriere della Sera, ale to, co se odehrálo v sobotu 17. října ve Wallaje, obnovilo v určitém velmi reálném smyslu roli a závazek Světového pochodu za mír a nenásilí na územích, kterými prochází. Díky důležité zprostředkovatelské práci zahájila národní palestinská sdružení, která se zpočátku postavila proti oslavě pochodu ve Wallaje, vesnici ležící na palestinském území, kam byli pozváni představitelé Izraele, dialog s delegací pochodu a uznala její úlohu jako posla míru.

V pátek 16. října zorganizovala delegace Světového pochodu, která procházela úsekem Středního východu, oslavu pochodu se zapojením Izraelců, Palestinců a představitelů místních sdružení. Avšak odpoledne několik hodin před akcí dorazil fax, ve kterém mluvčí řady národních palestinských sdružení vyjádřili svůj nesouhlas. Zpráva zasela napětí mezi delegáty pochodu, kteří se obávali o bezpečnost tisíců shromážděných lidí. V tak krátkém čase by oznámení o zrušení akce nedorazilo ke všem těm, kteří se dověděli o jejím pořádání v některých případech z druhé ruky. Nedorozumění ze strany Palestinců vzniklo pravděpodobně z nedostatku informací o úloze a aktivitách delegace pochodu, která rovněž zahrnuje řadu představitelů Izraele, a způsobilo, že se někteří národní palestinští představitele domnívali, že delegace je spojeneckou skupinou Izraele plánující uchvátit jejich půdu. Žít na těchto územích znamená denně se zabývat otázkami tohoto charakteru a díky rozjitřených nervům může být každé nové hnutí považováno za hrozbu.

Díky Luise Morgantini, bývalé viceprezidentce Evropského parlamentu, Ali Abu Awwadovi, vůdci mírového hnutí „Al tariq" a mluvčímu sdružení „Bojovníci za mír", a Barbaře Cupisti, italské režisérce, která má hluboké znalosti o těchto oblastech a silách, které je ovládají, byla otevřena cesta k dialogu s těmito skupinami, které zpočátku souhlasily s oslavami pod podmínkou vyloučení Izraelců. Poté, co delegace pochodu odmítla neúplnou účast s vyloučením izraelských představitelů, se palestinské skupiny zklidnily a pochopily hodnotu akce oslavující příchod delegace Světového pochodu v Palestině. Od tohoto okamžiku začal mezi delegáty, Izraelci a Palestinci dialog. Ti posléze přivítali delegaci pochodu ve svých domovech, poté, co vysvětlili svůj postoj a omluvili se za nepochopení z důvodu nedostatečných informací i za přehnanou ochranu své půdy a rodin.

Závěr ve Wallaje je příkladem poselství a závazku pochodu obnovit dialog tam, kde byly rozhovory a spolupráce podle zvyklostí nebo ze strachu přerušeny. Plánovaná akce byla oslavena a skončila podporou obyvatel Wallaje Světovému pochodu za mír a nenásilí a slibem zorganizovat v příštích týdnech novou akci, které se zúčastní Izraelci i Palestinci.

Video: Step for peace

Zdroj: www.theworldmarch.org