Zprávy

Světový pochod podporují:

„Historicky první akcí Greenpeace byl protest proti americkým jaderným pokusům na ostrově Amchitka nedaleko Aljašky. Od té doby jsme nikdy neztratili ze zřetele spojitost mezi ochranou přírody a bezpečností. Greenpeace od svého založení prosazuje široké pojetí bezpečnosti – takové, v němž nehrají rozhodující úlohu pouze hrozby ozbrojeného útoku či nedostatku strategických surovin, ale také například nebezpečí vyplývající z klimatických změn způsobených člověkem. Jaderné zbrojení pohlcuje obrovské sumy a množství nejrůznějších zdrojů, aniž by bylo schopno poskytnout prostředky proti nejvýznamnějším hrozbám současnosti. ”

Greenpeace
ekologická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Místopředseda Poslanecké sněmovny přivítal Světový pochod

Místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek včera přijal delegaci Světového pochodu za mír a nenásilí. Přivítal tuto iniciativu a popřál pochodu hodně úspěchů.

Zúčastnění se shodli na potřebě přispět ke změně nahlížení veřejnosti na témata míru. Mírové aktivity by neměly být považovány jen za prázdná slova, jako tomu bylo mnohdy za minulého režimu, ale měly by vycházet z pochopení toho, že mírová cesta je jedinou možnou cestou pro vývoj lidstva.

Delegace pochodu se původně měla setkat s předsedou Poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem, který pochod podpořil. Kvůli naléhavému projednávání Lisabonské smlouvy u Ústavního soudu ale Vlček musel odjet z Prahy a nemohl se s delegací setkat.

Během tří dnů strávených v Praze se členové Základního týmu setkali s mnoha významnými českými osobnostmi z oblasti politiky, kultury a vědy. Mezi nimi byli například místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková, slavný český zpěvák Karel Gott nebo herečka Jana Švandová.

Fotogalerie »