Zprávy

Světový pochod podporují:

„Toto hnutí za mír potřebuje veškerou přízeň, proto plně podporuji Světový pochod. Mír je základ pro veškerý rozvoj a kulturní pokrok. V tomto ohledu se považujeme za průkopníky míru v Africe i v Guineji. Věříme, že mír je třeba pěstovat ve všech aspektech života.”

El Hadj Ibrahima Bah
duchovní ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Kazašská ambasáda v ČR podporuje Světový pochod

Ambasáda Republiky Kazachstán v ČR vyjadřuje svou podporu Světovému pochodu za mír a nenásilí, obzvláště co se týká postojů spojených s jaderným odzbrojením, které korespondují s praktickým přínosem Kazachstánu, který 29. srpna 1991 uzavřel svoje jaderné testovací zařízení, čtvrté největší ve světě. Toto rozhodnutí nebylo založeno na technických důvodech, ale vycházelo z ochoty přispět ke snížení celosvětové jaderné hrozby. Příspěvek Kazachstánu je z perspektivy probíhajícího procesu jaderného odzbrojení uznáván jako bezprecedentní událost celosvětového významu. Sdělujíce stanovisko Republiky Kazachstán, ambasáda dále silně věří spravedlivé jaderné odzbrojení a snížení počtu jaderných zbraní by mělo probíhat jako horizontálně, tak vertikálně. Kazachstán vynakládá veškeré možné úsilí k vytvoření světa bez jaderných zbraní. Kazachstán vyzývá politické strany, hnutí a organizace, tak jako všechny obyvatele planety, aby vyjádřili svou podporu tomuto cíli. Naše země má úplné historické a morální právo vystupovat jako země vedoucí světové protijaderné hnutí.

Kazašská ambasáda v České republice přeje organizátorům Světového pochodu za mír a nenásilí úspěšné splnění jejich mise.

V Praze 27. října 2009