Podporují

Světový pochod podporují:

„Jsem člověk, který se roky věnuje hudbě této planety – world music. Studuji etnické bubny, rytmy a tím poznávám jednotlivé kultury ze kterých vycházejí. Díky letadlům, internetu, všudypřítomným médiím mohu ze srdce Evropy studovat hudbu z druhé strany Země. Snad i díky tomu vím, že přes odlišnost kultur, podnebí pod kterým se rodíme, přes odlišnost kořenů ze kterých vycházíme mají všechny lidské bytosti stejnou touhu. A tou je touha po lásce, míru a klidu. Na celém světe znějí písně o lásce a rodině. S tím se pojí přirozená touha tvořit a žít se svými rodinami v míru. Nikdy jsem neslyšel píseň vyjadřující opak. Proto plně podporuji společnou touhu všech bytostí na planetě Zemi – touhu po Míru. Vyjadřuji tímto podporu Pochodu za mír, za sebe i hudebníky z Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Batucada.”

Miloš Vacík
hudebník ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Česká esperantská mládež

občanské sdružení, Česká republika

Česká esperantská mládež je organizace sdružující mladé české příznivce mezinárodního jazyka esperanto. Jejím cílem je sdružovat mladé lidi hovořící esperantem a představovat veřejnosti esperanto jakožto živý, moderní a efektivní prostředek mezinárodního dorozumívání mezi lidmi. Propaguje také jazykovou demokracii, kulturní rozmanitost a boj proti rasismu a xenofobii. Je členskou organizací zastupující českou mládež v mezinárodní organizaci esperantské mládeže TEJO.

„Mírové soužití národů beze sporu patří mezi základní lidské svobody, a proto se esperantisté aktivně zapojují do Světového pochodu za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›


Esperanto vytvořil v roce 1887 polský oční lékař Ludvík Lazar Zamenhof. Žil v dnes polském Bialystoku, kde docházelo k častým národnostním konfliktům. Zamenhof toužil znepřáteleným národům poskytnout prostředek ke vzájemné komunikaci - a tak přišel s myšlenkou vytvoření nového plánového jazyka. Esperantisté po celém světě tak více než 120 let usilují o toleranci mezi lidmi a mír mezi národy. Že přátelská komunikace lidí odlišných kultur je možná, dosvědčují nesčetné akce, které po celém světě probíhají. Jedna z největších proběhla letos i v České republice - v červenci Liberec hostil 65. Mezinárodní kongres esperantské mládeže, kterého se zúčastnilo více než 300 mladých lidí ze všech kontinentů. Jeho tématem byla "Svoboda" (esperantsky Liberec').