Podporují

Světový pochod podporují:

„Nás vždycky zajímala příroda, muzika a hlavně rodina. A takovou velkou rodinou jsou pro nás vlastně lidi na celým světě. Je fajn vidět, že se lidi pořád zajímají o věci kolem sebe. A hlavně, že jsou schopný pro tu svou velkou, celosvětovou rodinu něco udělat. Třeba jen zazpívat, zahrát, někomu napsat nebo někam jít a hlavně dojít...”

BENGAS
hudební skupina ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

RESCUE PARDUBICE, o.s.

záchranářské sdružení, Česká republika

Záchranářská organizace RESCUE PARDUBICE, o.s. vznikla v srpnu 2005 z podnětu profesionálních i neprofesionálních zdravotníků.

Našim hlavním cílem je přiblížit problematiku poskytování první pomoci laické veřejnosti, různým věkovým skupinám i osobám se zdravotním znevýhodněním. Pole své působnosti jsme rozšířili celkem do 5 krajů ČR, kde veřejnosti nábízíme několik rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů, v rámci prevence pořádáme řadu seminářů, školení pro ZŠ, SŠ atp.

Mezi naše další aktivity patří zajišťování zdravotní péče (zdravotní asistence) na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích a také úzká spolupráce se složkami IZS (integrovaného záchranného systému).

Webové stránky ›