Akce

Světový pochod podporují:

„Připojujeme se k pochodu za mír a nenásilí proto, že veškerá činnost naší organizace je soustředěna kolem myšlenky nenásilí, jak vůči zvířatům, tak vůči lidem. Válečné konflikty ničí životy lidí, zvířat a celé planety. Navíc při vývoji a testech zbraní a při nácviku válečné medicíny každoročně trpí a umírají tisíce zvířat. Připojujeme se k pochodu také proto, že každý z nás dělá každodenně rozhodnutí, která ovlivňují životy mnoha zvířat i lidí a každý z nás může přispět ke změně.”

Svoboda zvířat
organizace pro ochranu práv zvířat ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Přenáškapana Jakuba Halamy Džandavlattepa

22.10.2009

Místní knihovna Libina Vás zve na přenášku pana Jakuba Halamy
Džandavlattepa

-nejnovější výsledky první české archeologické expedice Uzbekistánu a současný život v této zemi.
V knihovně dne 22.10.2009 v 17 hodin.


V letech 2002-2006 se uskutečnila 1. Etapa ojedinělé česko-uzbecké archeologické expedice realizující systematické výzkumy na starověké lokalitě Džandavlattepa. Jedná se o ruiny tellového typu rozsáhlého města z kušánského a sasánovského období (cca 1.-5. stol.n.l.) v dnešním jihovýchodním Uzbekistánu (starověké Baktrii.) Autor přednášky  se přímo zúčastnil vykopávek v sezónách 2003-2005 v rámci studia klasické archeologie FF UK Praha.