Zprávy

Světový pochod podporují:

„Studenti a pedagogové Gymnázia, Benešov, Husova 470, se připojují ke Světovému pochodu za mír a nenásilí. První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem, považujeme za velmi důležitou akci a chceme ji podpořit.”

Gymnázium, Benešov, Husova 470
Gymnázium ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod byl v Moskvě přijat Gorbačovovou nadací

Dvacet členů Základního týmu Světového pochodu bylo přijato ředitelkou Gorbačovovy nadace v Moskvě, které Rafael de la Rubia předal Prohlášení za mír a nenásilí.

Během velice symbolické zastávky v Moskvě byl základní tým pochodu přivítán Gorbačovovou nadací, jejímž zakladatelem je bývalá hlava státu a držitel Nobelovy ceny míru. Tato nevládní nadace pro politická a socio-ekonomická studia existuje již od roku 1992. Gorbačov je navíc od roku 1993 předsedou Zeleného kříže (Green Cross International) - nezávislé mezinárodní organizace, která se věnuje životnímu prostředí, má pobočky ve více než 30 státech a také podpořila Světový pochod. Paní Olga Mikhailovna ráda uvítala mezinárodní tým mluvčích míru na ruské půdě.

Odpoledne byl základní tým přijat také na ruské Akademii věd panem Borisem Kovalem, výzkumným pracovníkem latinskoamerického institutu a dlouholetým členem Humanistického hnutí. Mluvčí pochodu Rafael de la Rubia promluvil o tom, jak je přítomnost Základního týmu v Moskvě důležitá, protože on sám zde v roce 1995 zakládal pobočku Světa bez válek. Pochválil také pokrok ruské vlády v mezinárodním vyjednávání o jaderném odzbrojení.

Paradoxně, o něco později se skupina pochodujících na ulici střetla s moskevskou policií, která jim přikázala skrýt loga Světového pochodu na svých bundách. Členové týmu nenašli jiné řešení, než obrátit bundy naruby.