Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Poprvé za 56 let vstupuje Světový pochod do demilitarizované zóny mezi dvěma Koreami

Členové Základního týmu nepřišli do Jižní Koreje marně. Díky jejich návštěvě země přezdívané „Země klidného rána" je to poprvé, co se cizinci vydávají do tohoto pásma podél hranice mezi dvěma státy, do tzv. „demilitarizované zóny" (DMZ). Jedná se o „nárazníkové pásmo", ve kterém je soustředěno největší množství ozbrojených sil na světě.

Korea je od konce druhé světové války rozdělena na dva státy: Korejská republika na jihu je kapitalistická a dnes čítá více než 50 miliónů obyvatel; Korejská lidově demokratická republika na severu je komunistická a přibližně dvakrát méně zalidněná. Vztahy mezi těmito dvěma státy jsou napjaté. 4. října 2007 byla mezi jejich prezidenty, jihokorejským Roh Moo Hyunem a severokorejským Kim Čchong-ilem, podepsána mírová dohoda. Dohoda byla oficiálním ukončením Korejské války, započaté roku 1950. Ještě předtím, roku 1953, bylo podepsáno jednoduché příměří. Odnedávna však Severní Korea znásobuje provokace vůči Koreji Jižní, zejména cestou jaderných pokusů. Severní Korea se stala devátou zemí, která vlastní jaderné zbraně.

Základní tým u Observatoře

Pozváni příslušníky mírových organizací Jižní Koreje, účastníci Světového pochodu byli dojati svědectvími, které s nimi sdíleli jejich korejští přátelé, stále ještě ublížení desetiletími napětí a odloučení. „Už je to více než 50 let, co jsem nespatřil svou rodinu," svěřuje se jeden z nich, zatímco v rozrušení odvrací svůj pohled od druhého břehu řeky Han, která vyznačuje hranici. „A stále si zachovávám naději, že než zemřu, tak se ještě navrátím do místa mého narození (v Severní Koreji)." Korejci projevili všechnu svou vděčnost za to, že mohli vidět mezinárodní tým pochodu přijít až k nim, aby přinesl pochopení, ochotu sdílet a vyslechnout si jejich dramata zpoza stěn nesmyslu, pýchy a ticha, vystavěných lidmi. Ale tito lidé mohou také „vytvářet mosty" a vybudovat sjednocenou a bratrskou budoucnost. Právě s tímto záměrem také Základní tým prošel přes korejskou půdu.

Zdroj: Pressenza
Překlad: Kristina Špirková