Zprávy

Světový pochod podporují:

„Připojujeme se k pochodu za mír a nenásilí proto, že veškerá činnost naší organizace je soustředěna kolem myšlenky nenásilí, jak vůči zvířatům, tak vůči lidem. Válečné konflikty ničí životy lidí, zvířat a celé planety. Navíc při vývoji a testech zbraní a při nácviku válečné medicíny každoročně trpí a umírají tisíce zvířat. Připojujeme se k pochodu také proto, že každý z nás dělá každodenně rozhodnutí, která ovlivňují životy mnoha zvířat i lidí a každý z nás může přispět ke změně.”

Svoboda zvířat
organizace pro ochranu práv zvířat ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Konference v Českých Budějovicích

V pondělí 12. října proběhl v rámci podpory Světového pochodu za mír a nenásilí Seminář na téma nenásilí. Studenti českobudějovických středních škol se ve čtyřech workshopech na téma Války a zbrojení, Chudoba, Média a jejich vliv a Rodina a násilí spolu s lektory snažili dobrat problémové podstaty diskitovaných témat. Studenti byli aktivní a nadšení s velkého množství nových, zajímavých a leckdy poněkud tristních informací o současném dění.