Zprávy

Světový pochod podporují:

„Přijměte naši plnou podporu Vaší záslužné iniciativě, jejímž cílem je sjednotit lidi pro mír. Je nutné si potřebu míru, ale i hrozbu válek neustále připomínat a poučovat se i z historie. Jak řekl Karel Čapek: Musíme vychovávat lidi pro mír, ne pro válku.”

Evropská unie pro lidská práva
občanské sdružení ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Zambijská vláda se oficiálně připojila ke Světovému pochodu za mír a nenásilí

Na oficiální oslavě Dne míru, s pozvánkou od zambijské vlády, byl oficiálně vyhlášen Světový pochod za mír a nenásilí. Slavnostního zahájení pochodu se zúčastnili ministr pro informace a komunikace a zástupce této africké země v OSN.

Rebeca Monde a Shadreck Mwale, mluvčí Humanistického hnutí, byli pozváni, aby zahájili Světový pochod za mír a nenásilí na oficiální slavnosti ke Dni míru.

Ronny Shikapwasha, ministr pro informace a komunikace, a zambijský zástupce v OSN, veřejně oznámili svou účast na pochodu.

Zdroj: Pressenza