Akce

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Výstava Vojenské hřbitovy z 1. světové války

3.10.2009 - 15.10.09, Praha

Výstava pod záštitou velvyslance Polské republiky v České republice Jeho Excelence Jana Pastwy

Sdružení „Klub Polski“ v Praze a starosta Tarnowa
Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy:

Vojenské hřbitovy z 1. světové války
na území tarnowského okresu - bývalá Západní Halič

v sobotu 3. října 2009 v 16.00 hodin
v Domě národnostních menšin v Praze 2, Vocelova 3

Výstava je otevřena od 4. do 15. října 2009 od 10.00 do 19.00 hodin

Výstava byla exponována v několika evropských státech a v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Výstavu finančně a věcně podpořili: Magistrát hl. města Prahy, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“, Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Konsulární oddělení Velvyslanectví PR v Praze, starosta Tarnowa, Polský institut v Praze, Dům národnostních menšin v Praze

Vojenské hřbitovy z 1. světové války na území tarnowského okresu - bývalá Západní Halič”
V tarnowském okresu v Polsku se zachovalo 111 vojenských hřbitovů z I. světové války. Připomínají krvavé boje ruské armády s rakouskouherskou armádou na přelomu let 1914 a 1915 na území Západní Haliče (zvláště v okolí Tarnowa a Gorlic). Stromy zarostlé hřbitovy, často v místech bojů, jsou důležitým a neobvykle charakteristickým svědectvím historie tarnowské krajiny. Spočívají zde vojáci různých národností - Poláci, Rakušané, Němci, Rusové, Maďaří, Bosňáci, Češí, Slováci, Italové.

V minulosti zchátralé hřbitovy se v posledních letech restaurují díky iniciativě orgánů tarnowského okresu a finanční podpoře státu a řady polských i zahraničních organizací. K obnově s vysokou aktivitou přistoupil Rakouský Černý kříž. Česká republika prostřednictvím velvyslanectví ve Varšavě se podílí na obnově hřbitova číslo 194 v Szczepanowicích – na němž jsou pohřbení i čeští vojáci.