Podporují

Světový pochod podporují:

„Jsem člověk, který se roky věnuje hudbě této planety – world music. Studuji etnické bubny, rytmy a tím poznávám jednotlivé kultury ze kterých vycházejí. Díky letadlům, internetu, všudypřítomným médiím mohu ze srdce Evropy studovat hudbu z druhé strany Země. Snad i díky tomu vím, že přes odlišnost kultur, podnebí pod kterým se rodíme, přes odlišnost kořenů ze kterých vycházíme mají všechny lidské bytosti stejnou touhu. A tou je touha po lásce, míru a klidu. Na celém světe znějí písně o lásce a rodině. S tím se pojí přirozená touha tvořit a žít se svými rodinami v míru. Nikdy jsem neslyšel píseň vyjadřující opak. Proto plně podporuji společnou touhu všech bytostí na planetě Zemi – touhu po Míru. Vyjadřuji tímto podporu Pochodu za mír, za sebe i hudebníky z Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Batucada.”

Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Batucada
hudební skupiny ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Hnutí ducha doby

neformální občanské hnutí, Česká republika

Hnutí Ducha doby ČR v rámci celosvětového hnutí Zeitgeist Movement je dobrovolným společenstvem lidí, kteří chtějí upozorňovat na problémy současné civilizace, naší společnosti, člověka, majících vizi změny. Skrze spolupracující organizace chtějí také společnost informovat o možnostech řešení těchto problémů, která jsou postavena na celostných, humanistických, ekologických a vědeckých základech.

Voláme po sociální změně ve společnosti, která se ovšem nesmí opírat o zastaralé způsoby revoluce (násilí, války, převraty, strádání, atd.), ale o principy spolupráce na všech úrovních, nenásilí, vzájemné pomoci a duševním rozvoji jedince i společnosti.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit Světový pochod a spolupracovat s jeho podporujícimi organizacemi, jakožto naplnění cílů našeho hnutí.

„Ve světě, kde každý den umře 34 tisíc dětí na chudobu, války a vyléčitelné nemoci je něco opravdu velmi špatně...”

Webové stránky ›