Podporují

Světový pochod podporují:

„15. listopadu 2008 jsem měl to štěstí a čest podílet se na oficiálním zahájení Prvního světového pochodu za mír a nenásilí, iniciovaného organizací Svět bez válek, v Punta de Vacas, na úpatí Aconcagua, v Andách, mezi Argentinou a Chile. Místě, kam za rok, po třech měsících cestování, pěti kontinenty (šesti včetně Antarktidy), přes tisíce měst a více než sto zemí, dorazí Světový pochod a naděje, že svět bez válek, bez jaderné hrozby a bez násilí, je možný.”

Giorgio Carlo Schultze
evropský mluvčí Nového humanismu ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Hnutí ducha doby

neformální občanské hnutí, Česká republika

Hnutí Ducha doby ČR v rámci celosvětového hnutí Zeitgeist Movement je dobrovolným společenstvem lidí, kteří chtějí upozorňovat na problémy současné civilizace, naší společnosti, člověka, majících vizi změny. Skrze spolupracující organizace chtějí také společnost informovat o možnostech řešení těchto problémů, která jsou postavena na celostných, humanistických, ekologických a vědeckých základech.

Voláme po sociální změně ve společnosti, která se ovšem nesmí opírat o zastaralé způsoby revoluce (násilí, války, převraty, strádání, atd.), ale o principy spolupráce na všech úrovních, nenásilí, vzájemné pomoci a duševním rozvoji jedince i společnosti.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit Světový pochod a spolupracovat s jeho podporujícimi organizacemi, jakožto naplnění cílů našeho hnutí.

„Ve světě, kde každý den umře 34 tisíc dětí na chudobu, války a vyléčitelné nemoci je něco opravdu velmi špatně...”

Webové stránky ›