Podporují

Světový pochod podporují:

„Připojuji se k této mimořádné myšlence s úctou a pokorou. Věřím, že stálým poukazováním na problém válek a násilí, dojde lidstvu, že tato nehumání cesta k dosažení čehokoli, je naší zkázou. Proto i kdyby tento pochod zmírnil bolest jen nepatrnému množství lidí, je mojí povinností, podpořit ho.”

Lilian Sarah Fischerová
modelka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Mario Rodríguez - Silo

spisovatel, zakladatel nového humanismu, Argentina

Mario Luis Rodríguez Cobos - Silo. Narozen 6. ledna 1938 v argentinské Mendoze, kde žije se svou rodinou. Získal čestný doktorát ruské Akademie věd. Publikace: Polidštit Zemi, Příspěvky k myšlení, Den okřídleného lva, Řízené zážitky, Základní mýty světa, Dopisy mým přátelům, Silovo poselství, Slovník nového humanismu, Návrhy, Psychologické poznámky. Jeho knihy byly přeloženy a publikovány v mnoha světových jazycích. Silo je zakladatelem myšlenkového směru Nový humanismus (nebo také Universalistický humanismus).

„Tento světový pochod pomůže vytvořit uvědomění míru a nenásilí.”

Webové stránky ›