Zprávy

Světový pochod podporují:

„Připojuji se k této mimořádné myšlence s úctou a pokorou. Věřím, že stálým poukazováním na problém válek a násilí, dojde lidstvu, že tato nehumání cesta k dosažení čehokoli, je naší zkázou. Proto i kdyby tento pochod zmírnil bolest jen nepatrnému množství lidí, je mojí povinností, podpořit ho.”

Lilian Sarah Fischerová
modelka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Kampaň Miliony lidských symbolů míru

Filipínci organizují kampaň vyzývající k vytváření lidských symbolů míru a nenásilí, které budou fotografovány ze vzduchu.

Celonárodní výzva školám, farnostem, organizacím a komunitám na Filipínách, vyzývá k tomu, aby skupiny lidí vytvářely živé symboly míru a nenásilí na venkově, v kostelech, na náměstích a otevřených prostorách komunit v období od 21. září (Mezinárodní den míru) až do konce světového pochodu, t.j. 2. ledna 2010.

Kampaň podporuje rozmanitost a uznává, že různé náboženské, rasové a kulturní skupiny mají své vlastní symboly míru.

Fotografie proběhlých symbolů si můžete prohlédnout v online galerii » 

Tato kampaň je na Filipínách podporována Školní divizí Pasig Odboru školství a Katolickou vzdělávací asociací.

Zdroj: Pressenza