Akce

Světový pochod podporují:

„Posíláme pozdravení a sílu, kterou sami dáváme do sportu a týmové práce. Jedině tak naše myšlenky budou mít smysl.”

Tři draci
sportovní tým ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Globální festival Míru

19.9.2009, Plzeň

Rozšiřuje úsilí Univerzální federace míru o vytvoření globálního míru a zahrnuje širší koalici partnerů. Globální festival míru je vyjádřením univerzální lidské touhy po trvalém míru. GFM podporuje a oslavuje programy i jednotlivce, kteří přispívají ke smíření, vzájemnému respektu, harmonii a spolupráci mezi členy celé lidské rodiny, proto byl GFM odstartován s motem „Jedna rodina před Bohem.“
V partnerství s množstvím neziskových organizací, vládních agentur, vzdělávacích institucí, náboženských organizací a zástupců soukromého sektoru, podporuje GFM programy, které posilují manželství a rodiny, usnadňují mezikulturní a mezináboženskou spolupráci a pěstují kulturu míru a pomoci. Programy GFM se uskutečňují v průběhu celého roku a vyvrcholí jednou za dva roky festivalem, který představuje jak dosažené úspěchy, tak i rozvíjející se příležitosti k uskutečnění trvalého míru na všech úrov-ních společnosti.
více na http://www.globalpeacefestival-cz.org/