Zprávy

Světový pochod podporují:

„Historicky první akcí Greenpeace byl protest proti americkým jaderným pokusům na ostrově Amchitka nedaleko Aljašky. Od té doby jsme nikdy neztratili ze zřetele spojitost mezi ochranou přírody a bezpečností. Greenpeace od svého založení prosazuje široké pojetí bezpečnosti – takové, v němž nehrají rozhodující úlohu pouze hrozby ozbrojeného útoku či nedostatku strategických surovin, ale také například nebezpečí vyplývající z klimatických změn způsobených člověkem. Jaderné zbrojení pohlcuje obrovské sumy a množství nejrůznějších zdrojů, aniž by bylo schopno poskytnout prostředky proti nejvýznamnějším hrozbám současnosti. ”

Greenpeace
ekologická organizace ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prsa za mír i v dalších městech

Podobně jako v Paraguayi nebo v Praze, nechali se i v dalších městech organizátoři Světového pochodu inspirovat a k propagaci nastavili doslova svá vlastní těla.

Desítky mladých lidí s pomalovanými tvářemi a těly zvali kolemjdoucí v Buenos Aires, aby se připojili ke Světovému pochodu, jehož cílem je polidštit zemi.

"Toto je jedna z mnoha aktivit odehrávajících se ve světě, která má rozšířit povědomí o Světovém pochodu za mír a nenásilí, požadující ukončení válek a všech forem násilí," oznámil jeden z organizátorů akce. Za doprovodu bubnů, prošel pestrobarevný průvod od Národního kongresu ulicemi Via Callao a via Corrientes. Stejná akce proběhla i v Barceloně.