Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Liberecké romské sdružení

občanské sdružení, Česká republika

Posláním LRS je aktivně se podílet na životě své komunity. Podpora nápadů, myšlenek a invencí z řad Romů vedou ke zlepšení sociálních a životních podmínek potřebných romských rodin. LRS vychází ze skutečnosti, že Romové jsou a již navždy zůstanou neoddělitelnou součástí střední Evropy, tedy i ČR. Základním nepříznivým faktorem ovlivňujícím postavení Romů ve státě je nerovnost sociální, vzdělanostní, kulturní a ekonomická, kterou aktivitami naší organizace chceme vyrovnávat. Činností LRS působíme na romské občany v upevňování základních sociálních, kulturních a společenských návyků. Reagujeme především na základní problémy v oblasti výchovy a vzdělávání, volného času, nezaměstnanosti, sociálně patologických jevů a občanské angažovanosti.

Webové stránky ›