Zprávy

Světový pochod podporují:

„Lidé se nesmí na problém násilí ve světě dívat jen jako publikum v kině na film... aniž by se jich to týkalo a nevěřili ve vlastní sílu podpořit mír a nenásilí. Každý jedním jediným krůčkem za mír a nenásilí může naplnit jednou kapkou džbán, který až se naplní miliony kapkami, dokáže uhasit ohen násilí....”

Bára Fišerová
herečka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Miramar – další město, které podpoří projekt za světový mír

Miramar je přímořské letovisko, kde tráví svoji letní dovolenou tisíce Argentinců. Je vzdáleno 50 km od světoznámého města Mar del Plata. Starosta Miramaru, Patricio Hogan, nedávno přislíbil podporu města Světovému pochodu za mír, protože chce pomoci šířit tuto celosvětovou iniciativu odmítající násilí.

Starosta správní oblasti General Alvarado v provincii Buenos Aires, Patricio Hogan, se setkal s týmem lidí, který se zabývá propagací Světového pochodu za mír a nenásilí a přednesl formální nabídku pomoci.

Během schůzky Hogan konkretizoval možnosti využití městského tiskového oddělení při propagaci akce. Nakonec tedy bude o probíhajícím pochodu informovat jak místní rádio, tak i televize v Miramaru.

General Alvarado je prosperující samosprávná oblast na jihu provincie Buenos Aires, jejíž správním střediskem je město Miramar.

Pressenza.org