Zprávy

Světový pochod podporují:

„Je svět bez válek možný? Není svět, v němž národy spolupracují a hledají vzájemně spravedlivá řešení, pouhou utopií? Mnohým se to tak jeví, vždyť tomu tak nikdy nebylo, co svět světem stojí. Nevím, možná takového stavu opravdu nelze dosáhnout. Ale vím zcela určitě, že je třeba se o to znovu a znovu pokoušet. Chápu Světový pochod za mír a nenásilí za pokus vykročit, za malý krůček, možná krok ke světu míru a naděje.”

Anna Šabatová
předsedkyně Českého helsinského výboru ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Ministr školství Kostariky se připojil k světovému pochodu

Ministr školství Dr. Leonardo Garnier Rímolo projevil podporu pochodu, považuje jej za velmi důležitý v oblasti výchovy na Kostarice. Řeč byla o kurzu „Výchovou k nenásilí", jehož prvky mohou být zavedeny do školních osnov na Kostarice, protože jsou v současné době velmi užitečné.

Iniciátoři Světového pochodu z Kostariky byly přijati ministrem školství a v jeho kanceláři byla projednána témata vztahující se na účast odlišných úřadů a funkcionářů ministerstva, stejně jako také to, jaký postoj by různé instance ministerstva k vývoji pochodu v zemi měly zaujmout.

Organizační tým Světového pochodu Kostariky jej seznámil se setkáními, pochody a koncerty zorganizovanými na některých okruzích a ve výchovných kruzích, za účelem oslavy startu pochodu 2. října, v hlavním městě San José. Představili mu rovněž metodiku vyučování a pedagogiku aktivního nenásilí, které by mělo být zařazeno do osnov školství na Kostarice. Bylo dohodnuto ji v brzké době dodat panu ministrovi a tím zahájit výměnu zkušeností a znalostí o nenásilí v naší zemi.

Kromě ministra školství doktora Garniera byli na zmíněném setkání přítomni také Rosa Muñoz za Humanistické vychovatele, José Rafael Quesada - mluvčí humanismu Kostariky a novinářka Ana Cecilia Cruz, poradkyně poslance Alexandra Mora, jenž se zúčastní coby chodec celého Světového pochodu.