Akce

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Mezinárodní den míru

21.9.2009, Praha

„When we change, the world changes" „Když se změníme my, změní se svět"

Prožitek vnitřní síly a bezpečí

... dosažení svého skrytého potenciálu

21. září 19:00
Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Životní výzvy v nás často zanechávají pocity bezmoci a bezbrannosti.
Ve skutečnosti v každém z nás leží ohromné zásoby síly;
Přijďte si připomenout, že svou vnitřní sílu a bezpečí můžeme cítit TRVALE!
 

Během interview s Jasmin Böetel

Jasmin Böetel je původem z Německa, kde ve svých sedmnácti letech začala i svou duchovní cestu s Brahma Kumaris. Po několika letech se rozhodla věnovat svůj život plně duchovnosti. Od roku 1995 žije Jasmin v Global Retreat Centru v Anglii, kde je aktivně zapojena do služby lidem různého původu a profesí a kde jí byla svěřena zodpovědnost za další různorodé aktivity.

Mnohaleté praktikování meditace umožnilo Jasmin vytvořit pevný základ vnitřní síly založené na duchovních zkušenostech a prožitcích.

Uslyšíte jak:

  • Uplatnit svou vnitřní sílu v krušných chvilkách
  • Odhalit a zneškodnit své osobní únikové body síly
  • Se spojit se zdrojem Vyšší energie a jednoduše tím dosáhnout své síly a bezpečí
  • Efektivně reagovat na nebezpečné situace a posílit druhé

Celý svět volá po míru; po míru mezi zeměmi, národy, kulturami, náboženstvími, kmeny, rody, po míru v rodinách a vztazích... Jsme to my, kdo vytváří tyto vztahy - a tak jedině tím, že změníme sami sebe, dokážeme změnit svět, vytvořit lepší, svobodné místo bez bolesti a negativních pocitů. Tolik času, energie a bohatství je nyní vydáváno na vytváření míru na zemi a přece vytvořit mír v našem nitru nestojí ani haléř.

Pojďme si prožít sílu, kterou má každý z nás uvnitř a najít vnitřní svět, kde se všichni cítíme v bezpečí. Jen tehdy, když nalezneme mír ve svém nitru, můžeme šířit mír do světa. A je naší zodpovědností stát se součástí takového úkolu, protože my všichni společně sdílíme tento svět.

Pojďme si prožít tuto vnitřní sílu a bezpečí, abychom pochopili jejich význam a důležitost a přijali je do našeho každodenního života.

 

Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 2001 jednohlasně přijalo usnesení, které ustanovilo 21. září každého roku Mezinárodním dnem míru (MDM). Cílem rozhodnutí je přimět svět k naplnění tohoto dne mírem a nenásilím. Valné shromáždění vyzvalo všechny členské státy OSN, organizace systému OSN, územní a nevládní organizace i jednotlivce, aby společně oslavili tento den patřičným způsobem, rovněž prostřednictvím školství a s vědomím veřejnosti, a aby spolupracovali s OSN na zjednání klidu zbraní.

 

Rezervace na www.denmiru.cz, denmiru@seznam.cz

Další informace: www.powerwandprotection.org

Akci organizuje:

Brahma Kumaris - světová duchovní organizace
Rooseveltova 20, Plzeň / plzen@cz.bkwsu.org
377 221 931, 776 132 513
www.bkwsu.org, www.bkwsu.org/czech