Podporují

Světový pochod podporují:

„Ekta Parishad je přesvědčena, že pouze prostřednictvím nenásilných metod mohou být vyřešeny globální problémy světa. Ekta Parishad s radostí podporuje Světový pochod a bude se na něm aktivně podílet. ”

Ekta Parishad
občanské hnutí ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Shreesh Juyal

profesor politologie a mezinárodního práva , Kanada

Předseda Mezinárodní komise pro jaderné odzbrojení, bezpečnost a mír. Vice-President Světové federace vědeckých pracovníků. President asociace Canadian Peace Research & Education. má poradní statut v sociální radě OSN a UNESCO.

„Světový pochod symbolizuje milník v cestě ke společnosti bez násilí a bez jaderných zbraní. Je to projev ducha Mahatma Gandhiho národům světa při vytváření globální společnosti míru, harmonie a bratrství.”