Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Pavel Bém

primátor města Prahy

MUDr. Pavel Bém, narozen 18. července 1963 v Praze.

Od roku 2002 zastává funkci primátora hlavního města Prahy.

Po studiu na Fakultě všeobecného lékařství UK absolvoval další postgraduální studium v oboru psychiatrie, prevence a léčení návykových nemocí, výcviky v oborech Rodinná terapie, Skupinová psychoterapie, Terapie drogových závislostí a další.

Je členem mnoha oborových organizací a expertních komisí a řídil několik mezinárodních programů a projektů. Podílel se na řadě publikacích převážně na téma protidrogové prevence.

Je ženatý, má 2 děti. K jeho zálibám patří muzika a sport - horolezectví, skialpinismus, lyžování, cyklistika, tenis a cestování.

V roce 2007 pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest.

Pan primátor kromě podpory Světového pochodu též osobně finančně a věcně podpořil českou reprezentantku hlavního týmu Světového pochodu za mír a nenásilí.

Webové stránky ›