Podporují

Světový pochod podporují:

„Yellow Sisters podporují mírový pochod, protože je to krásná forma manifestace. Mír je energie, kterou si každý tvor na naší planetě zaslouží zakusit. Člověk má právo vybrat si mezi láskou a strachem. Mír je láska, válka je strach. Yellow sisters volí lásku. ”

Yellow Sisters
ženská vokální skupina ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Klub přátel červenobílé hole

občanské sdružení, Česká republika

Sdružení Klub přátel červenobílé hole vzniklo v dubnu 2005 na základě přání několika hluchoslepých lidí, kteří projevili touhu se neformálně scházet a svobodně se vyjadřovat, přičemž činnost našeho sdružení zajišťují především hluchoslepí za pomoci odborníků, dobrovolníků. S jejich pomocí mohou být aktivní a činnost klubu řídit sami.
• Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit, rozvíjení tvořivosti.
• Klub pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí.
• Klub pořádá pobytové akce se zaměření zejména výtvarnou tvořivost.
• Klub pořádá propagační akce – tématické výstavy související především s postižením hluchoslepota.
• Klub vydává občasník Paprsek ze tmy.
• Pobočky klubů působí v Praze, Liberci a v Brně.

Webové stránky ›