Zprávy

Světový pochod podporují:

„Světový pochod za mír a nenásilí je počin, který možná nedokáže zastavit všechny války, které se v tomto okamžiku vedou na různých místech naší planety, ale protože naši realitu tvoříme my všichni, kteří tu teď máme to štěstí žít, člověk by se měl stále snažit o to, aby sobě i ostatním připomínal, že všichni tvoříme jeden zázračný organismus, jehož všechny části touží po lásce, štěstí, radosti a míru.”

Jan Budař
herec, režisér, hudebník, scénárista ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ponese pochodeň Abolition Flame na cestě kolem světa.

Dne 5. srpna v Hirošimě proběhne obřad při němž bude zapálena pochodeň Nuclear Abolition Flame, kterou ponese Světový pochod za mír a nenásilí.
Pochodeň převezme starosta Robert Harvey, a bude při startu Světového pochodu na Novém Zélandě. Po té bude nesena na cestě kolem světa, jako zdůraznění výzvy k jadernému odzbrojení.

Organizace Abolition 2000 ji převezme v New Yorku, kde se bude v roce 2010 konat konference k revizi Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
Během slavnostní ceremonie zažehne pochodeň jeden z lidí, který přežil bomobový útok na Hirošimu.
Po té bude pochodeň předána starostovi Akibovi, který řekne několik slov k tomuto smutnému výročí.
Bob Harvey pak přijme pochodeň jménem Světového pochodu za mír a nenásilí. Během ceremonie budou hovořit také Mayra Gomez z organizačního výboru Světového pochodu na Novém Zélandě a zástupce Světa bez válek.