Zprávy

Světový pochod podporují:

„Aikidó znamená v překladu "cesta harmonie" a jeho zakladatelem je Morihei Ueshiba, člověk, který se celý život věnoval bojovým uměním a až na jeho konci zjistil, že největším uměním je zvítězit bez boje. Tuto myšlenku se na sklonku života snažil rozšířit do celého světa a díky jeho bojovému umění se mu to podařilo. I proto jsem rád, že můžeme podpořit Světový pochod za mír a nenásilí a jít společně za stejným cílem.”

Klub Kavaikikan
sportovní klub ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Sukkah za mír a nenásilí

Organizátoři Světového pochodu v Izraeli se setkali se zástupci hnutí Shomer Hatzair a dohodli se uspořádat třídenní akci u příležitosti Světového pochodu za mír a nenásilí v Holit Kibbutz 7.,8. a 9. října.
Dohodnutými aktivitami jsou: "Den nenásilí", "Den ekologické výchovy" a "Den míru a soužití" za účasti  mládeže a široké veřejnosti z celé země.
V těchto dnech také probíhá slavnost stánků- Sukkah, která připomíná 40-letou cestu Izraelitů pouští Sinai, aby se osvobodili z otroctví v Egyptě. 
Kibbutz Holit se nachází v jižní části Izraele, téměř 2 km od hranic s Gazou a Egyptem.