Podporují

Světový pochod podporují:

„Podporují Světový pochod za mír a nenásilí. Nedomnívám se, že by války něco řešily. Nikdy. Přináší jen krev a touhu po pomstě. Země by se měly zvyknout žít společně v míru. Proto se i já připojují k pochodu.”

Dacia Maraini
spisovatelka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Aperio

společnost pro zdravé rodičovství, Česká republika

Společnost pro zdravé rodičovství svou činností usiluje o pozitivní ovlivnění postavení a role rodiny ve společnosti.

„Svět bez válek je místem, ve kterém chceme žít – proto se účastníme akce
Světový pochod za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›