Podporují

Světový pochod podporují:

„Aikidó znamená v překladu "cesta harmonie" a jeho zakladatelem je Morihei Ueshiba, člověk, který se celý život věnoval bojovým uměním a až na jeho konci zjistil, že největším uměním je zvítězit bez boje. Tuto myšlenku se na sklonku života snažil rozšířit do celého světa a díky jeho bojovému umění se mu to podařilo. I proto jsem rád, že můžeme podpořit Světový pochod za mír a nenásilí a jít společně za stejným cílem.”

Klub Kavaikikan
sportovní klub ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Aperio

společnost pro zdravé rodičovství, Česká republika

Společnost pro zdravé rodičovství svou činností usiluje o pozitivní ovlivnění postavení a role rodiny ve společnosti.

„Svět bez válek je místem, ve kterém chceme žít – proto se účastníme akce
Světový pochod za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›