Podporují

Světový pochod podporují:

„Připojujeme se a podporujeme Světový pochod, protože razantně vystupujeme proti násilí a diskriminaci páchanému na menšinách žijících v naší republice. Vyslovujeme se pro vyjadřování stejné úcty ke všem lidem bez rozdílů pohlaví, rasy, náboženství či přesvědčení. Společnost otevřená a tolerantní k lidem jiných národností je podle našeho mínění jedním ze základních předpokladů pro život bez násilí.”

Centrum multikulturního vzdělávání
vzdělávací centrum ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Aperio

společnost pro zdravé rodičovství, Česká republika

Společnost pro zdravé rodičovství svou činností usiluje o pozitivní ovlivnění postavení a role rodiny ve společnosti.

„Svět bez válek je místem, ve kterém chceme žít – proto se účastníme akce
Světový pochod za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›