Podporují

Světový pochod podporují:

„Každé násilí, které nás každodenně obklopuje a je pácháno na bezbraných lidech, je jistě snad zločinem nejvyššího kalibru. A proto je také povinností každého z nás se tomu postavit a odpor.”

Michal Šebek
novinář, publicista, fotograf a spisovatel ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Aperio

společnost pro zdravé rodičovství, Česká republika

Společnost pro zdravé rodičovství svou činností usiluje o pozitivní ovlivnění postavení a role rodiny ve společnosti.

„Svět bez válek je místem, ve kterém chceme žít – proto se účastníme akce
Světový pochod za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›