Zprávy

Světový pochod podporují:

„Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je dynamickou univerzitou, která vychovává osobnosti pro život v Evropě i ve světě. Poskytuje vzdělání v širokém spektru oborů, jejichž uplatnění nabývá smysl tehdy, je-li v souladu s globálním uvědoměním. Právě proto se aktivně hlásí k podpoře Světového pochodu za mír a nenásilí. ”

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Připravované aktivity v Brně

V pátek 24. července 2009 se sešla brněnská skupina Světového pochodu za mír a nenásilí, aby se poradila, jaké akce je možno připravit a provést na místní úrovni.

Prodiskutovali jsme různé možnosti od pořádání konference (workshopu) „Evropa bez jaderných zbraní“, přes publikování vhodných informací o jaderném zbrojení a odzbrojení, o Světovém pochodu za mír a nenásilí, až po další možné akce místního významu.

Na návrh Tomáše Vokouna jsem se nakonec nechali inspirovat výstupy na vrcholy na Islandu.

První výlet se uskuteční v neděli 23. srpna a bude se jednat výstup na Babí lom z Lelekovic »

Tam se také domluví další možné vrcholy nejlépe v okolí Brna. Vyzýváme ostatní skupiny v České republice, aby se k této iniciativě připojily svými vlastními výstupy.

Tomáš Vokoun a Otakar J. Mika