Podporují

Světový pochod podporují:

„Ekta Parishad je přesvědčena, že pouze prostřednictvím nenásilných metod mohou být vyřešeny globální problémy světa. Ekta Parishad s radostí podporuje Světový pochod a bude se na něm aktivně podílet. ”

Ekta Parishad
občanské hnutí ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Sao Paulo

město, Brazílie

Sao Paulo je město v Brazílii a se svými 11 016 703 obyvateli je druhým největším městem Jižní Ameriky.
Je to město přistěhovalců a soužití desítek etnických skupin. V tomto megaměstě žije více než 22 miliónů lidí, z nichž mnozí jsou potomky dávných italských či japonských přistěhovalců. Sao Paulo je městem imigrantů. Některé městské čtvrti mají tím pádem silně národnostní charakter – Liberdade je asijská, Bala Vista a Bixiga jsou italské, Bom Retir je stará židovská čtvrť, velká arabská komunita je kolem Rua 25 de Marco. Jihovýchodně od centra města leží ulice mrakodrapů –Avenida Paulista.
São Paulo je také hlavním městem státu Sao Paulo (jeden nejbohatších brazilských států, kterých je celkem 16).