Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Evropská unie pro lidská práva

občanské sdružení, Česká republika

Evropská unie pro lidská práva je organizace pro ochranu lidských práv. Pracovním polem působnosti jsou země Evropské unie, kde se snaží chránit lidská práva, svobodu a demokracii a kde se zasazuje o sociální jistoty a spravedlnost. V České republice působí od roku 2003.

Evropská unie pro lidská práva pracuje na základě vlastní zpravodajské činnosti a vlastního úkolování ze strany vedení. V odůvodněných případech se na ni mohou obracet i obyčejní občané se svými problémy týkající se lidských práv nebo sociálních problémů.

„Přijměte naši plnou podporu Vaší záslužné iniciativě, jejímž cílem je sjednotit lidi pro mír. Je nutné si potřebu míru, ale i hrozbu válek neustále připomínat a poučovat se i z historie. Jak řekl Karel Čapek: Musíme vychovávat lidi pro mír, ne pro válku.”

Webové stránky ›