Zprávy

Světový pochod podporují:

„Nechci přehlížet útrapy, které se všude kolem nás dějí. Nechci jen doufat, že jednou bude lépe a neudělat pro to nic. Proto podporuji Světový pochod za mír a nenásilí, protože i když mé gesto může znamenat málo, budu žít s pocitem, že nepatřím mezi ty, kteří jen nečinně přihlíží.”

Lucie Váchová
modelka, moderátorka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Brazilské Sao Paulo podporuje Světový pochod

Gilbert Kassab, starosta brazilského města Sao Paulo s 15 milióny obyvatel v největší zemi Jižní Ameriky, schválil podporu Světového pochodu a plánuje velké akce na 2. října.

Na setkání mluvčího Nového humanismu v Brazílii se starostou Kassabem a tajemníky pro kulturu a životní prostředí bylo dohodnuto, že na Mezinárodní den Nenásilí 2.10. a u příležitosti začátku Světového pochodu budou celý týden probíhat akce, které by zvýšily povědomí veřejnosti o nenásilí.

Během jednání bylo také navrženo, že Sao Pauo přijme zákon o vytvoření "týdne za mír a nenásilí", který se bude konat každý rok první říjnový týden.