Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod navštíví papeže Benedikta XVI. v Římě

Až Světový pochod vyrazí, po celém světě se uskuteční doprovodné akce. Řada akcí se bude odehrávat také na duchovně a nábožensky významných místech. Jedním z nich je Vatikán, kde 11. listopadu přijme delegaci Světového pochodu Jeho Svátost papež Benedikt XVI.

I když Světový pochod není náboženská akce, snaží se vytvořit společné vědomí odmítnutí všech forem násilí a je inspirován zlatým pravidlem: Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se chovali k tobě. A toto univerzální poselství nacházíme ve všech náboženstvích.

Světový pochod je tedy otevřen lidem z širokého spektra různých náboženství, které spojuje právě tato iniciativa.


Před měsícem oznámili organizátoři Světového pochodu v Londýně radostnou novinu, že také Rowan Williams, arcibiskup z Cantebury, který je uznáván jako hlava Společenství anglikánské církve, se připojuje ke Světovému pochodu.

V dopise z Lambeth Palace píše jeho asistent: "Přijměte prosím naše blahopřání za poslední fázi plánování Světového pochodu a jeho dopad na veřejné mínění, až se uskuteční."


Kromě tohoto dopisu jsme obdrželi zprávy o podpoře Světovému pochodu od různých imámů (mohamedánští duchovní), budhistických vůdců a rabínů z celého světa - ti všichni podporují toto celosvětové hnutí za dosažení míru nenásilnými prostředky.