Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Bezjaderná zóna v Africe

Organizátoři Světového pochodu v Ghaně dnes jednali s mluvčím parlamentu, který slíbil, že udělá, co bude možné, aby byla ratifikována smlouva Pelindaba.

Smlouva Pelindaba, pojmenovaná po městě v jižní Africe, kde byla dohodnuta, byla sepsána v roce 1996 jako pokus o vytvořní zóny bez jaderných zbraní v Africe.

Smlouvu již ratifikovalo 27 zemí a musí ji ratifikovat 28 zemí, aby vstoupila v platnost.

Po ratifikaci by se tak přidala ke smlouvě Tlateloco, která zavedla bezjaderné zóny v Latinské Americe a Karibiku.

Organizátoři Světového pochodu v Ghaně chtějí navrhnout projednání této otázky zákonodárcům a budou usilovat o její podání a včasnou ratifikaci vládou.

Ben Annan prohlásil: "Přestože není pravděpodobné, že by se Ghana v blízké budoucnosti stala jadernou zemí, je smlouva důležitá pro celou Afriku. Zajistila by, aby se všechny africké země zřekly jaderných zbraní a tím by se zabránilo v budování jaderných základen státům, jako třeba USA, v zemích třetího světa.