Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Vědomí srdce

obecně prospěšná společnost, Česká republika

Vědomí Srdce o.p.s je místo setkávání a spolupráce stejně naladěných a hledajících lidí.

„Jedním z cílů naší obecně prospěšné společnosti je vyvíjet činnosti přispívající ke zviditelnění a sjednocení duchovních sil na principech spolupráce, partnerství a nenásilí. V praxi to znamená, že naší cestou je spolupráce. Podporujeme vzájemnost, sounáležitost, mírová řešení namísto boje. Protože cíle Světové pochodu za mír a nenásilí jsou v souladu s naším zaměřením, rozhodli jsme se připojit k těm organizacím, které ho podporují. ”

Webové stránky ›