Podporují

Světový pochod podporují:

„Podpora, od světových mírových organizací ve světě, která nikdy nebyla potlačena. V jazyce Aymara, "Askik qamańa" znamená žít dobře, to je být v rovnováze s vesmírem, přírodou, s lidskou společností a vlastním tělem. Mír je postojem sjednocené, nikoliv jednostranné rovnováhy.”

Illapa I. Kallisapa
bolivijský velvyslanec v Kostarice ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Juan Juliá

rektor Polytechnické University ve Valencii, Španělsko

Profesor zemědělské ekonomiky. Rektor na Polytechnické Universitě ve Valencii od roku 2005 a člen výboru rektorů španělských univerzit (CRUE). Člen Rady na podporu sociální ekonomiky na ministerstvu práce a přistěhovalectví, prezident španělské sítě center a institutů pro meziuniverzitní výzkum v sociální ekonomii (RedENUIES), která sdružuje střediska a ústavy čtrnácti univerzit.

„Plně podporuji tuto iniciativu a doufám, že Světový pochod za mír a nenásilí probudí naše svědomí a pomůže propagovat nový řád založený na kultuře míru, respektu a solidarity mezi národy, platformě míru a svobody, neboť tyto hodnoty jsou podstatné pro civilizaci.”