Zprávy

Světový pochod podporují:

„Akce, kterou zahájila organizace Svět bez válek představuje mírové vyjádření základních životních hodnot přátelství a míru a usiluje o vytváření vědomí podporujícího nenásilí. (Roberto Rizzo - Chargé d'affaires)”

Italské velvyslanectví v Makedonii
velvyslanectví ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Fotografická soutěž "Peace is"

Fotografická soutěž "Peace is" neboli "Mír je" byla vyhlášena řeckým týmem Svět bez válek na podporu Světového pochodu za mír a nenásilí. 12 června byla fotografická soutěž oficiálně zahájena v Athénách. Cílem soutěže je podpora Světového pochodu a fotografů, aby fotili to, co považují a vidí nebo cítí jako mír. Ať už jde o světový mír, sociální mír, vnitřní mír a všechny ostatní formy míru a nenásilí.

Soutěž má 3 kategorie: barevné fotografie, černobílé fotografie a zpracování fotografií. Tvůrce myšlenky, Nikos Stergiou doufá, že konečný výsledek bude "mozaiku zkušeností a hlubších hodnot, jako jsou mír a nenásilí."

Soutěž má záštitu řecké Národní komise pro UNESCO a vyhlášení vítězů proběhne 21. září 2009 ve Světový den míru. Nejlepších 60 fotografií pak bude vystavováno na tour po celém Řecku, s cílem zvýšit povědomí o Světovém pochodu.