Podporují

Světový pochod podporují:

„Bojovali jsme z rádia pro spravedlivější a humánní svět, kde je mír a rovnoprávnost. Takže teď se dáme na pochod s Pochodem!”

José Ignacio López Vigil
ředitel rádia ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Valente Ngwenya Malangatana

malíř, Mosambik

Malíř, básník, výtvarník, sochař. Mezinárodne uznávaný malíř Valente Ngwenya Malangatana je jedním z nejznámějších mosambických umělců. V roce 1997 byl jmenován UNESCO "Umělecem pro mír."

Téměř 50 let ovlivnil umělecké a kulturní panorama v Mosambiku i v záhraničí.
Maloval nástěnné malby v různých částech Mosambiku, Jižní Afriky, Chile, Kolumbie, Spojených států, Velké Británie, Švédska a Svazijska.

Součástí jeho díla jsou také kovové sochy, malby, kresby, akvarely, rytiny, keramika, tapiserie, atd.

Malangatanova díla najdeme v mnoha muzeích a galeriích, ve veřejných a soukromých sbírkách po celém světě. Malangatana propaguje ideály mírového soužití mezi lidmi.


Mistr Malangatana podporuje Světový pochod za mír a nenásilí. Pro tuto celosvětovou akci namaloval obraz ve spolupráci se studenty Národní školy výtvarných umění v Mosambiku. Obraz má tipický styl mistra Malangatana. Zobrazuje mírové motivy a lidi v pohybu.