Zprávy

Světový pochod podporují:

„Ti, kteří rozdmychávají války, se jim obvykle vyhnou, oběťmi jsou civilisté, občané, kteří často bojují o holé přežití anebo osobnosti, které se staví na odpor totalitním režimům. Důvodem k násilí a válkám jsou obvykle mocenské ambice diktátorů a nezřízená potřeba hromadit majetek. Smutnou záminkou válečných konfliktů a terorismu je ideologický a náboženský fanatismus, který se zaklíná vznešenými ideemi a vírou v jediného Boha. Světový pochod za mír a nenásilí je zřetelnou šancí vyjádřit nesouhlas většiny lidstva se záměry patologických jednotlivců a zločineckých skupin. Dějiny stále se opakujících krvavých konfliktů nás varují před jejich vzplanutím v kterékoliv části světa, Evropu nevyjímaje. Jsem ráda, že existují lidé, kteří myšlenku nenásilí uskutečňují tak velkolepou událostí. ”

Olga Sommerová
filmová dokumentaristka a pedagožka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Festival nenásilí

Humanistické hnutí v kitchener-Waterloo v Kanadě pořádalo v sobotu 27. června každoroční Festival nenásilí "Day in the Park" Festivalu se zúčastnilo asi 1500 lidí a probíhal od poledne až do večerních hodin.
Matt Albrecht, pořadatel festivalu, řekl, že to byl dosud nejlepší festival, který zde proběhl. "Byl to úžasný den. Byl to skutečně jeden z nejlepších dnů v mém životě!"
Každý návštěvník obdržel uvítací leták s informacemi o Světovém pochodu a mnoho lidí nabídlo pomoc s organizací další akce v Kitcheneru- 21. září na Mezinárodní den míru.