Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Prezident Valného shromáždění (OSN) přijal mezinárodního koordinátora Světového pochodu

Spojené státy New York, 17. červen 2009
 
Prezident Valného shromáždění OSN Miguel d'Escoto a mezinárodní koordinátor Světového pochodu Rafael de la Rubia se sešli dne 16.června v sídle OSN v New Yorku, aby prodiskutovali cíle Světového pochodu a jeho podporu prezidentem Valného shromáždění.

Na setkání, které trvalo více než hodinu a proběhlo v přátelské atmosféře a vzájemném porozumění, obě strany vyjádřily své pevné rozhodnutí spolupracovat na podpoře Světového pochodu i jeho cílů, které jsou ve shodě se základními principy Organizace spojených národů.

D'Escoto řekl, že osobně podporuje Světový pochod, protože sdílí cíle, které zastupuje. Řekl, že bude pracovat na dosažení podpory ostatních členských zemí, jak se již stalo v Nikaragui, a že bude pomáhat při organizaci pochodu v Asii, Evropě a Americe.

Obě strany se dohodly na "nulové toleranci" pro jaderné zbraně, která je nezbytná k dosažení jejich kompletního odstranění, což je jeden z hlavních cílů Světového pochodu.

Po schůzce se de la Rubia setkal s čínskou delegací Organizace spojených národů, aby vysvětlil cíle Pochodu, a prodiskutoval možnost podpory Světového pochodu a jeho průchod Čínou.