Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Centrum multikulturního vzdělávání

vzdělávací centrum, Česká republika

Centrum multikulturního vzdělávání, o. s. vzniklo v Jihlavě v srpnu 2007 jako dílčí výstup projektu podpořeného NROS s názvem Středisko multikulturního vzdělávání, realizovaného Střediskem křesťanské pomoci Jihlava.
Centrum poskytuje imigrantům a příslušníkům jiných národností výuku českého a anglického jazyka, výuku práce na PC, bezplatné poradenství, osobní asistenci, vzdělávací klub pro dospělé i děti, startovací programy a podporu při integraci do společnosti. Činnost Centra je zaměřena také na zvyšování povědomí veřejnosti o kulturních specifikách cizinců a na snižování předsudků vůči národnostním menšinám. Centrum v tomto směru pro veřejnost pořádá pravidelné multikulturní večery a dny otevřených dveří.

„Připojujeme se a podporujeme Světový pochod, protože razantně vystupujeme proti násilí a diskriminaci páchanému na menšinách žijících v naší republice. Vyslovujeme se pro vyjadřování stejné úcty ke všem lidem bez rozdílů pohlaví, rasy, náboženství či přesvědčení. Společnost otevřená a tolerantní k lidem jiných národností je podle našeho mínění jedním ze základních předpokladů pro život bez násilí.”

Webové stránky ›