Zprávy

Světový pochod podporují:

„Každé násilí, které nás každodenně obklopuje a je pácháno na bezbraných lidech, je jistě snad zločinem nejvyššího kalibru. A proto je také povinností každého z nás se tomu postavit a odpor.”

Michal Šebek
novinář, publicista, fotograf a spisovatel ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

2. informační kampaň o Světovém pochodu

Od 5. do 15. června probíhá na celém světě druhá informační kampaň o Světovém pochodu za mír a nenásilí. Červnová kampaň navazuje na desetidenní kampaň, která proběhla v dubnu. Jejím cílem je, aby se o této akci dozvědělo více lidí a aby získali informace, jak Pochod podpořit a připojit se.
V mnoha městech zároveň lidé pořádají nejrůznější akce, nejinak je tomu i v Praze.
Během deseti dní se u pravidelných stolečků zastavily desítky lidí, aby se připojili, nechali na sebe kontakt, nebo si jen odnesli letáčky a materiály.
Připojit se ke Světovému pochodu můžete nyní i prostřednictvím našeho webu.