Zprávy

Světový pochod podporují:

„Cíle pochodu jsou ušlechtilé a pokud budou splněny, jistě se zlepší společenská atmosféra ve světě. Situace je dnes ovlivněna lidmi, kteří nepodporují mír, harmonii a solidaritu mezi národy.”

Sidiki Kobele Keita
historik, spisovatel ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Setkání s Arunem Gándhím v Haagu

Arun Gándhí, vnuk Mahatmy Gándhího, navštívil akci na podporu míru a nenásilí v Haagu, kterou pořádal tým Světového pochodu. Akce se uskutečnila 22. května v Haagu, symbolickém městě míru. (V Haagu sídlí skupina nevládních organizací působících v oblasti lidských práv a míru.)

Akce začala slavnostním shromážděním u sochy Mahatmy Gándhího v přítomnosti jeho vnuka Aruna Gándhího, který podporuje Světový pochod, a indického velvyslance. Následoval tichý pochod do centra Haagu, kde pokračoval programem na podporu nenásilí v řadách mládeže.

Arun Gándhí zde měl projev o kultuře nenásilí, po němž následovala otevřená interaktivní diskuse.